Kommunestyret
27.10.2020 kl. 14:00 - 18:15
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING - SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGGSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
53/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 27.10.20 Ikon for filtype pdfVis
54/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 27.10.20 Ikon for filtype pdfVis
55/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 16.6.20 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
56/2020 Ikon for filtype pdfTERTIALRAPPORT NR 2 - 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
57/2020 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORT 2/2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
58/2020 Ikon for filtype pdfOPRETTELSE AV DISPOSISJONSFOND RENTE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
59/2020 Ikon for filtype pdfLÅNEOPPTAK - STARTLÅN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
60/2020 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
61/2020 Ikon for filtype pdfINNKJØP AV BRØYTEUTSTYR TIL VEIDNES Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
62/2020 Ikon for filtype pdfNY VANNLEDNING I DYFJORD Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
63/2020 Ikon for filtype pdfNY BRANNORDNING LEBESBY BRANN OG REDNING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
64/2020 Ikon for filtype pdfORGANISERING AV BRANN- OG REDNING Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
65/2020 Ikon for filtype pdfFORESPØRSEL OM OVERTAKELSE AV EIENDOM Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
66/2020 Ikon for filtype pdfBREDBÅNDSUTBYGGING 2020 - UTLYSNING Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
67/2020 Ikon for filtype pdfOVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
68/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM ENDRET SALGSTID Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
69/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SKJENKING UTENDØRS Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
70/2020 Ikon for filtype pdfFASTSETTING AV VALGDAG FOR STORTINGS- OG SAMETINGSVALG 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
71/2020 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG AV MEDLEMMER TIL UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
72/2020 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG AV KONTROLLUTVALG 2019 - 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
73/2020 Ikon for filtype pdfKJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT ANBUDSUTLYSNING Vis (13) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
74/2020 Ikon for filtype pdfBOLIGER TILRETTELAGT FOR ELDRE I LEBESBY KOMMUNE Vis (2)
75/2020 Ikon for filtype pdfBRUK AV PLAST VED MERKING AV SCOOTERLØYPER Ikon for filtype pdfVis