Formannskapet
17.03.2020 kl. 10:00 - 11:45
Telefonmøte

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING / OFFENTLIG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER OFFENTLIG - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2020
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 17.3.20 Ikon for filtype pdfVis
12/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 17.3.20 Ikon for filtype pdfVis
13/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 3.2.20 OG FORMANNSKAPSMØTE 10.2.20 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
14/2020 Ikon for filtype pdfKJØP AV TOMT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
15/2020 Ikon for filtype pdfKJØP AV DEL FRA KOMMUNAL EIENDOM 36/23 I KJØLLEFJORD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
16/2020 Ikon for filtype pdfOPPGRADERING AV FENDERVEGG PÅ KOMMUNAL KAI Ikon for filtype pdfVis
17/2020 Ikon for filtype pdfKAIER , KJØLLEFJORD HAVN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
18/2020 Ikon for filtype pdfØST FINNMARK REGIONRÅD - TILPASSING TIL NY KOMMUNELOV Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
19/2020 Ikon for filtype pdfKULTURMINNER I KOMMUNENE TILSKUDD 2020 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
20/2020 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGAN IS , VEDTEKTER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
21/2020 Ikon for filtype pdfMILJØUNDERSØKELSE I LAKSEFJORDEN - SLUTTRAPPORT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
22/2020 Ikon for filtype pdfKYSTSONEPLAN - OPPFØLGING ETTER MEKLING Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
23/2020 Ikon for filtype pdfPLANSTRATEGI 2020-2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
24/2020 Ikon for filtype pdfRULLERING AV DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
25/2020 Ikon for filtype pdfTILBUD FOR UNGDOM I SKOLEGÅRDEN VED KJØLLEFJORD SKOLE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
26/2020 Ikon for filtype pdfBOLIGER TILRETTELAGT FOR ELDRE I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2020 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT 2019 LEBESBY ELDRERÅD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
28/2020 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL FINNMARK HAVFISKE AS Ikon for filtype pdfVis
29/2020 Ikon for filtype pdfHØRING - FORSKRIFT OM GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
33/2020 Ikon for filtype pdfBEREDSKAPTILTAK TJENESTEPRODUKSJON - KORONASITUASJONEN Ikon for filtype pdfVis
35/2020 Ikon for filtype pdfBEHANDLING AV POLITISKE SAKER Ikon for filtype pdfVis