Kommunestyret
16.06.2020 kl. 14:30 - 18:35
Møte via TEAMS

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 16.6.20 Ikon for filtype pdfVis
26/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 16.6.20 Ikon for filtype pdfVis
27/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 14.5.20 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
28/2020 Ikon for filtype pdfREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2020 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING FRA SEKTORENE 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
30/2020 Ikon for filtype pdfTERTIALRAPPORT NR 1 - 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
31/2020 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORT NR. 1/2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
32/2020 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM REGLER FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I LEBESBY KOMMUNE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
33/2020 Ikon for filtype pdfGEBYRREGULATIV 2020 VANN, AVLØP, SLAM, RENOVASJON OG FEIING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
34/2020 Ikon for filtype pdfKAIER , KJØLLEFJORD HAVN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
35/2020 Ikon for filtype pdfPRIMÆRNÆRINGSFONDET FOR JORDBRUK – NYE RETNINGSLINJER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
36/2020 Ikon for filtype pdfPLANSTRATEGI 2020-2023 - ENDELIG VEDTAK Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
37/2020 Ikon for filtype pdfSELSKAPSAVTALE KOMREV NORD IKS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
38/2020 Ikon for filtype pdfENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
39/2020 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSREGLEMENT 2020-2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
41/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
42/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SALGSBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
43/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SALGSBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
44/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SALGSBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
45/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SALGSBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
46/2020 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG - VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - EIENDOMSSKATT 2019 - 2023 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
47/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEMMER TIL UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
48/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SALGSBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
49/2020 Ikon for filtype pdfFRITAK FRA POLITISKE VERV - KRISTIN BU MØRCH Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2020 Ikon for filtype pdfVANNLEDINING LEBESBY Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
51/2020 Ikon for filtype pdfOPPRETTELSE AV KOMMUNAL BYGGEKOMITÉ Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
52/2020 Ikon for filtype pdfMIDLERTIDIG LÅN TIL STIFTELSEN FOLDAL Ikon for filtype pdfVis