Formannskapet
02.06.2020 kl. 12:00 - 14:20
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.6.20 Ikon for filtype pdfVis
72/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.6.20 Ikon for filtype pdfVis
73/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 5.5.20 OG 14.5.20 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
74/2020 Ikon for filtype pdfREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
75/2020 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING FRA SEKTORENE 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
76/2020 Ikon for filtype pdfTERTIALRAPPORT NR 1 - 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
77/2020 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORT NR. 1/2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
78/2020 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM REGLER FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I LEBESBY KOMMUNE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
79/2020 Ikon for filtype pdfUTBYGGING AV LADENETTVERK FOR ELBILER I TROMS OG FINNMARK Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
80/2020 Ikon for filtype pdfPLANSTRATEGI 2020-2023 - ENDELIG VEDTAK Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
81/2020 Ikon for filtype pdfSELSKAPSAVTALE KOMREV NORD IKS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
82/2020 Ikon for filtype pdfENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
83/2020 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSREGLEMENT 2020-2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
84/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
85/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
86/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SALGSBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
87/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SALGSBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
88/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SALGSBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
89/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SALGSBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
90/2020 Ikon for filtype pdfGEBYRREGULATIV 2020 VANN, AVLØP, SLAM, RENOVASJON OG FEIING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
91/2020 Ikon for filtype pdfAKSON INTENSJONSERKLÆRING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
92/2020 Ikon for filtype pdfPRIMÆRNÆRINGSFONDET FOR JORDBRUK – NYE RETNINGSLINJER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
93/2020 Ikon for filtype pdfTILSKUDD TIL BREDBÅNDSUTBYGGING 2020 Ikon for filtype pdfVis