Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 14
01
29
06
18
20
15
02
23
04
Kommunestyret 11
18
02
24
18
Eldrerådet 12
04
01
19
Valgstyret 16
18
02
10
Forhandlingsutvalget 19
30
06
Klagenemd 16
Arbeidsmiljøutvalget 11
03
16
18
Takstnemnda 21
27
10
Beredskapsrådet 16
Administrasjonsutvalget 14
01
29
27
20
Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12
12
23
14
04
30
Dispensasjonsutvalget 15
01
15
29
10
25
14
Ansettelsesrådet 15
21
01
08
23
02
10
13
15
20
23
27
02
09
18
22
16
Husutleienemnda 22
21
29
23
25