Formannskapet
05.05.2020 kl. 12:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.05.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.05.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.05.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.05.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.05.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
53/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 5.5.20 Ikon for filtype pdfVis
54/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 5.5.20 Ikon for filtype pdfVis
55/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 31.3, 3.4, 7.4, 15.4, 17.4 OG 22.4.20 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
56/2020 Ikon for filtype pdfSTYRINGSGRUPPE KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
57/2020 Ikon for filtype pdfKJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
58/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØNAD I FORBINDELSE MED OVERTAKELSE AV BEDRIFT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
59/2020 Ikon for filtype pdfHAVNEUTVIKLING I DYFJORD - VIDERE ARBEID MED BØLGEBRYTER - FLYTEKAI Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
60/2020 Ikon for filtype pdfDESTINASJONSUTVIKLING AV REISELIVSNÆRINGA I LEBESBY KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
61/2020 Ikon for filtype pdfPASIENTVARSLINGSANLEGG PÅ SYKEHJEMMET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
62/2020 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING Ikon for filtype pdfVis
63/2020 Ikon for filtype pdfEIERSKAPSMELDING 2020-2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
64/2020 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGAN IS , VEDTEKTER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
65/2020 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT 2019 LEBESBY ELDRERÅD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
66/2020 Ikon for filtype pdfMEIERISTRUKTUR OG VIKTIGHETEN AV MEIERIET I TANA Ikon for filtype pdfVis
67/2020 Ikon for filtype pdfVETERANPLAN Ikon for filtype pdfVis
68/2020 Ikon for filtype pdfAVKLARING EIERFORHOLD LEBESBY SKOLE Ikon for filtype pdfVis