Ansettelsesrådet
10.01.2020 kl. 09:30 - 00:00
Avdelingsleders kontor ved sykehjemmet

Møtedokument
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I ANSETTELSESRÅDET DEN 10.01.2020