Ansettelsesrådet
07.02.2020 kl. 08:15 - 00:00
Hjemmebasert omsorg, kontor avdelingsleder

Møtedokument
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I ANSETTELSESRÅDET DEN 07.02.2020