Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
02.09.2019 kl. 08:00 - 08:35
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.09.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.09.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.09.2019
TILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.09.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
81/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.9.19 Vis
82/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.9.19 Vis
83/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 18.6.19 OG 20.6.19 Vis (2) Vis
84/2019 INNKJØP AV BILER TIL HJEMMETJENESTEN Vis
85/2019 SØKNAD OM AREALENDRING OG BIOMASSEUTVIDELSE VED LOKALITET 13337 HOVDENAKKEN Vis (25) Vis
86/2019 SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET FOR ETABLERING AV LIGGEKAI LANGS EKSISTERENDE MOLO I DYFJORD Vis (4) Vis
87/2019 ENDELIG VEDTAK AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2035 Vis (53) Vis Vis (3)