Formannskapet
02.09.2019 kl. 08:00 - 08:35
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.09.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.09.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.09.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.09.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
81/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.9.19 Ikon for filtype pdfVis
82/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.9.19 Ikon for filtype pdfVis
83/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 18.6.19 OG 20.6.19 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
84/2019 Ikon for filtype pdfINNKJØP AV BILER TIL HJEMMETJENESTEN Ikon for filtype pdfVis
85/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM AREALENDRING OG BIOMASSEUTVIDELSE VED LOKALITET 13337 HOVDENAKKEN Vis (25) Ikon for filtype pdfVis
86/2019 Ikon for filtype pdfSAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET FOR ETABLERING AV LIGGEKAI LANGS EKSISTERENDE MOLO I DYFJORD Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
87/2019 Ikon for filtype pdfENDELIG VEDTAK AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2035 Vis (53) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)