Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
02.09.2019 kl. 09:00 - 11:30
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 02.09.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 02.09.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 02.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
52/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 2.9.19 Vis
53/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 2.9.19 Vis
54/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 18.6.19 Vis (1) Vis
55/2019 INNKJØP AV BILER TIL HJEMMETJENESTEN Vis Vis (1)
56/2019 ENDELIG VEDTAK AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2035 Vis (53) Vis Vis (2)