Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
18.06.2019 kl. 09:00 - 14:00
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
TILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
TILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
22/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.6.19 Vis
23/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.6.19 Vis
24/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 11.4.19 Vis (1) Vis
25/2019 PLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER OG SEKSUELLE OVERGREP Vis (1) Vis Vis (1)
26/2019 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 Vis (4) Vis Vis (1)
27/2019 ÅRSMELDING FRA SEKTORENE Vis (1) Vis
28/2019 TERTIALRAPPORT NR 1 - 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
29/2019 BUDSJETTREGULERING - DRIFT Vis (2) Vis Vis (3)
30/2019 FINANSRAPPORT 1 - 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
31/2019 LÅNEOPPTAK - STARTLÅN Vis Vis (1)
32/2019 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI Vis (3) Vis Vis (1)
33/2019 FORLENGELSE AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD (TILTAKSFORBUD) I LEBESBY KOMMUNE Vis Vis (1)
34/2019 HANDLINGSPLAN FOR BOSETTING, INTEGRERING OG KVALIFISERING 2019-2021 Vis (1) Vis
35/2019 EVALUERING AV PLANSTRATEGI 2016-2019 Vis (1) Vis Vis (1)
36/2019 KOMMUNALT RUSARBEID - KAP 0765 POST 62 Vis (1) Vis Vis (1)
37/2019 NEDLEGGELSE AV VEIDNES SKOLE Vis (3) Vis Vis (2)
38/2019 ENDRING AV FORSKRIFT TIL SKOLEKRETSGRENSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Vis Vis (2)
39/2019 GRENSEJUSTERING AV KOMMUNEGRENSE MELLOM KARASJOK- PORSANGER- LEBESBY- TANA Vis (2) Vis Vis (1)
40/2019 RULLERING AV VEDTEKTERGALGENES BARNEHAGE Vis (3) Vis Vis (1)
41/2019 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, LEBESBY KOMMUNE, FINNMARK Vis (2) Vis Vis (2)
42/2019 KOMMUNALE AVGIFTER 2019 Vis (1) Vis Vis (3)
43/2019 ORIENTERING OM STATUS FORPROSJEKT KJØLLEFJORD SKOLE Vis Vis (4)
44/2019 KJØP AV STRANDVEGEN 217 Vis (4) Vis Vis (5)
45/2019 VALGLØFTET 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
46/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2018 Vis (2) Vis
47/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2019 Vis (2) Vis
48/2019 OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (4) Vis Vis (4)
49/2019 FEIETJENESTER I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Vis Vis (3)
50/2019 HAVNEUTVIKLING I DYFJORD HAVN - FINANSIERING AV BØLGEBRYTER-FLYTEKAI Vis (1) Vis Vis (1)
51/2019 KJØP AV BIL TIL HJEMETJENESTEN I LAKSEFJORD Vis Vis (1)