Kommunestyret
18.06.2019 kl. 09:00 - 14:00
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
22/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.6.19 Ikon for filtype pdfVis
23/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.6.19 Ikon for filtype pdfVis
24/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 11.4.19 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
25/2019 Ikon for filtype pdfPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER OG SEKSUELLE OVERGREP Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
26/2019 Ikon for filtype pdfREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2019 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING FRA SEKTORENE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
28/2019 Ikon for filtype pdfTERTIALRAPPORT NR 1 - 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2019 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING - DRIFT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
30/2019 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORT 1 - 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
31/2019 Ikon for filtype pdfLÅNEOPPTAK - STARTLÅN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
32/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
33/2019 Ikon for filtype pdfFORLENGELSE AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD (TILTAKSFORBUD) I LEBESBY KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2019 Ikon for filtype pdfHANDLINGSPLAN FOR BOSETTING, INTEGRERING OG KVALIFISERING 2019-2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
35/2019 Ikon for filtype pdfEVALUERING AV PLANSTRATEGI 2016-2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
36/2019 Ikon for filtype pdfKOMMUNALT RUSARBEID - KAP 0765 POST 62 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2019 Ikon for filtype pdfNEDLEGGELSE AV VEIDNES SKOLE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
38/2019 Ikon for filtype pdfENDRING AV FORSKRIFT TIL SKOLEKRETSGRENSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
39/2019 Ikon for filtype pdfGRENSEJUSTERING AV KOMMUNEGRENSE MELLOM KARASJOK- PORSANGER- LEBESBY- TANA Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2019 Ikon for filtype pdfRULLERING AV VEDTEKTERGALGENES BARNEHAGE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
41/2019 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, LEBESBY KOMMUNE, FINNMARK Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
42/2019 Ikon for filtype pdfKOMMUNALE AVGIFTER 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
43/2019 Ikon for filtype pdfORIENTERING OM STATUS FORPROSJEKT KJØLLEFJORD SKOLE Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
44/2019 Ikon for filtype pdfKJØP AV STRANDVEGEN 217 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
45/2019 Ikon for filtype pdfVALGLØFTET 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
46/2019 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2018 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
47/2019 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2019 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
48/2019 Ikon for filtype pdfOVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
49/2019 Ikon for filtype pdfFEIETJENESTER I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
50/2019 Ikon for filtype pdfHAVNEUTVIKLING I DYFJORD HAVN - FINANSIERING AV BØLGEBRYTER-FLYTEKAI Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
51/2019 Ikon for filtype pdfKJØP AV BIL TIL HJEMETJENESTEN I LAKSEFJORD Ikon for filtype pdfVis Vis (1)