Kommunestyret
11.04.2019 kl. 17:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 11.04.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 11.04.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 11.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Ikon for filtype pdfREFERATSAK - Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
1/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 11.4.19 Ikon for filtype pdfVis
2/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 11.4.19 Ikon for filtype pdfVis
2/2019 Ikon for filtype pdfREFERATSAK - Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
3/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 10.12.18 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
4/2019 Ikon for filtype pdfKJØP AV STRANDVEGEN 217 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
5/2019 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2019 Ikon for filtype pdfIKT SERVERE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
7/2019 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING OM FORSINKET BEHANDLING Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
8/2019 Ikon for filtype pdfBETALINGSREGULATIV INNENFOR HELSE- OG OMSORG Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
9/2019 Ikon for filtype pdfKARTLEGGING AV BOLIGER I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
10/2019 Ikon for filtype pdfSTATUSRAPPORT FOR PLEIE- OG OMSORG 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
11/2019 Ikon for filtype pdfKVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
12/2019 Ikon for filtype pdfNEDLEGGELSE AV VEIDNES SKOLE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
13/2019 Ikon for filtype pdfENDRING AV FORSKRIFT TIL SKOLEKRETSGRENSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
14/2019 Ikon for filtype pdfREVISJON AV HELHETLIG ROS 2018 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
15/2019 Ikon for filtype pdfHØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
16/2019 Ikon for filtype pdfOVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE - OMRÅDEADRESSER Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
17/2019 Ikon for filtype pdfFORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 2018 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
18/2019 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT 2018 - ARBEIDSMILJØUTVALGET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
19/2019 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT 2018 LEBESBY ELDRERÅD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
20/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALG 2019 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
21/2019 Ikon for filtype pdfDELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET Ikon for filtype pdfVis Vis (1)