Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
11.04.2019 kl. 17:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 11.04.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 11.04.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 11.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 REFERATSAK - Vis (2) Vis
1/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 11.4.19 Vis
2/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 11.4.19 Vis
2/2019 REFERATSAK - Vis (2) Vis
3/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 10.12.18 Vis (1) Vis
4/2019 KJØP AV STRANDVEGEN 217 Vis (3) Vis Vis (3)
5/2019 BUDSJETTREGULERING Vis (2) Vis Vis (1)
6/2019 IKT SERVERE Vis Vis (1)
7/2019 RAPPORTERING OM FORSINKET BEHANDLING Vis Vis (1)
8/2019 BETALINGSREGULATIV INNENFOR HELSE- OG OMSORG Vis (3) Vis Vis (2)
9/2019 KARTLEGGING AV BOLIGER I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
10/2019 STATUSRAPPORT FOR PLEIE- OG OMSORG 2019 Vis (1) Vis Vis (4)
11/2019 KVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST Vis (1) Vis Vis (3)
12/2019 NEDLEGGELSE AV VEIDNES SKOLE Vis (3) Vis Vis (1)
13/2019 ENDRING AV FORSKRIFT TIL SKOLEKRETSGRENSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Vis Vis (1)
14/2019 REVISJON AV HELHETLIG ROS 2018 Vis (1) Vis Vis (3)
15/2019 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vis (6) Vis Vis (1)
16/2019 OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE - OMRÅDEADRESSER Vis (4) Vis Vis (2)
17/2019 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 2018 Vis (3) Vis Vis (1)
18/2019 ÅRSRAPPORT 2018 - ARBEIDSMILJØUTVALGET Vis (1) Vis Vis (2)
19/2019 ÅRSRAPPORT 2018 LEBESBY ELDRERÅD Vis (1) Vis Vis (2)
20/2019 VALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALG 2019 Vis Vis (1)
21/2019 DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET Vis Vis (1)