Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
01.03.2019 kl. 12:00 - 15:50
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.03.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.03.2019
TILLEGG MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.03.2019
TILLEGG MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.03.2019
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 1.3.19 Vis
4/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE Vis
5/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 10.12.18 OG EKSTRAORDINÆRT MØTE 14.1.19 Vis (2) Vis
6/2019 KJØP AV STRANDVEGEN 217 Vis (1) Vis Vis (1)
7/2019 BETALINGSREGULATIV INNENFOR HELSE- OG OMSORG Vis (3) Vis
8/2019 STATUSRAPPORT FOR PLEIE- OG OMSORG 2019 Vis (1) Vis Vis (3)
9/2019 PROGRAM FOLKEHELSE - TILTAK OG BUDSJETTFORSLAG 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
10/2019 FOLKEHELSEOVERSIKT Vis (1) Vis
13/2019 KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING NORDKYN VINTERFESTIVAL Vis (4) Vis
14/2019 IKT SERVERE Vis