Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
06.06.2019 kl. 12:00 - 17:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019
TILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019
TILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 6.6.19 Vis
43/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 6.6.19 Vis
44/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 29.3.19 Vis (1) Vis
45/2019 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 Vis (4) Vis
46/2019 TERTIALRAPPORT NR 1 - 2019 Vis (1) Vis
47/2019 FINANSRAPPORT 1 - 2019 Vis (1) Vis
48/2019 BUDSJETTREGULERING - DRIFT Vis (2) Vis Vis (2)
49/2019 LÅNEOPPTAK - STARTLÅN Vis
50/2019 KJØP AV STRANDVEGEN 217 Vis (4) Vis Vis (4)
51/2019 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI Vis (3) Vis
52/2019 KOMMUNALE AVGIFTER 2019 Vis (1) Vis Vis (2)
53/2019 KOMMUNALT RUSARBEID - KAP 0765 POST 62 Vis (1) Vis
54/2019 HAVNEUTVIKLING I DYFJORD HAVN - FINANSIERING AV BØLGEBRYTER-FLYTEKAI Vis (1) Vis
55/2019 GRENSEJUSTERING AV KOMMUNEGRENSE MELLOM KARASJOK- PORSANGER- LEBESBY- TANA Vis (2) Vis
56/2019 ETABLERING AV INDUSTRIOMRÅDE VED HELIKOPTERPLASSEN I KJØLLEFJORD Vis (1) Vis
57/2019 FORLENGELSE AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD (TILTAKSFORBUD) I LEBESBY KOMMUNE Vis
58/2019 EVALUERING AV PLANSTRATEGI 2016-2019 Vis (1) Vis
59/2019 HANDLINGSPLAN FOR BOSETTING, INTEGRERING OG KVALIFISERING 2019-2021 Vis (1) Vis Vis (1)
60/2019 ORIENTERING OM STATUS FORPROSJEKT KJØLLEFJORD SKOLE Vis
61/2019 RULLERING AV VEDTEKTERGALGENES BARNEHAGE Vis (3) Vis
64/2019 VALGLØFTET 2019 Vis (1) Vis