Formannskapet
06.06.2019 kl. 12:00 - 17:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 6.6.19 Ikon for filtype pdfVis
43/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 6.6.19 Ikon for filtype pdfVis
44/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 29.3.19 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
45/2019 Ikon for filtype pdfREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
46/2019 Ikon for filtype pdfTERTIALRAPPORT NR 1 - 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
47/2019 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORT 1 - 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
48/2019 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING - DRIFT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
49/2019 Ikon for filtype pdfLÅNEOPPTAK - STARTLÅN Ikon for filtype pdfVis
50/2019 Ikon for filtype pdfKJØP AV STRANDVEGEN 217 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
51/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
52/2019 Ikon for filtype pdfKOMMUNALE AVGIFTER 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
53/2019 Ikon for filtype pdfKOMMUNALT RUSARBEID - KAP 0765 POST 62 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
54/2019 Ikon for filtype pdfHAVNEUTVIKLING I DYFJORD HAVN - FINANSIERING AV BØLGEBRYTER-FLYTEKAI Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
55/2019 Ikon for filtype pdfGRENSEJUSTERING AV KOMMUNEGRENSE MELLOM KARASJOK- PORSANGER- LEBESBY- TANA Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
56/2019 Ikon for filtype pdfETABLERING AV INDUSTRIOMRÅDE VED HELIKOPTERPLASSEN I KJØLLEFJORD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
57/2019 Ikon for filtype pdfFORLENGELSE AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD (TILTAKSFORBUD) I LEBESBY KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis
58/2019 Ikon for filtype pdfEVALUERING AV PLANSTRATEGI 2016-2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
59/2019 Ikon for filtype pdfHANDLINGSPLAN FOR BOSETTING, INTEGRERING OG KVALIFISERING 2019-2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
60/2019 Ikon for filtype pdfORIENTERING OM STATUS FORPROSJEKT KJØLLEFJORD SKOLE Ikon for filtype pdfVis
61/2019 Ikon for filtype pdfRULLERING AV VEDTEKTERGALGENES BARNEHAGE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
64/2019 Ikon for filtype pdfVALGLØFTET 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis