Utvalg for Plan- teknisk og miljø
14.05.2019 kl. 12:00 - 13:30
Møterom 308, Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 14.05.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 14.05.2019
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 14.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 14.5.19 Ikon for filtype pdfVis
19/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 14.5.19 Ikon for filtype pdfVis
20/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 23.4.19 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
21/2019 Ikon for filtype pdf20/1 DISPENSASJON FOR YTTERLIGERE UTTAK AV 5100 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
22/2019 Ikon for filtype pdf14/1/10 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG I INNTIL 2 ÅR PÅ KUNES Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
23/2019 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ ILLEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR I FORBINDELSE MED ULOVLIGE ARBEIDER I DYFJORD Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
24/2019 Ikon for filtype pdfOVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)