Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø
14.05.2019 kl. 12:00 - 13:30
Møterom 308, Rådhuset

Møtedokument
SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 14.05.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 14.05.2019
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 14.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 14.5.19 Vis
19/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 14.5.19 Vis
20/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 23.4.19 Vis (1) Vis
21/2019 20/1 DISPENSASJON FOR YTTERLIGERE UTTAK AV 5100 Vis (6) Vis
22/2019 14/1/10 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG I INNTIL 2 ÅR PÅ KUNES Vis (4) Vis
23/2019 KLAGE PÅ ILLEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR I FORBINDELSE MED ULOVLIGE ARBEIDER I DYFJORD Vis (6) Vis
24/2019 OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (4) Vis Vis (3)