Ansettelsesrådet
15.05.2019 kl. 08:30 - 00:00
Hjemmebasert omsorg, avd.leders kontor

Møtedokument
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I ANSETTELSESRÅDET DEN 15.05.2019