Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Takstnemnda
10.09.2019 kl. 10:00 - 11:30
Møterom 307 - Rådhuset

Møtedokument
SAKSLISTEMØTEINNKALLING - MØTE I TAKSTNEMNDA DEN 10.09.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I TAKSTNEMNDA DEN 10.09.2019
TILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I TAKSTNEMNDA DEN 10.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis
8/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis
9/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis
10/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis
11/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis
12/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis
13/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (2) Vis
14/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSTAKST Vis (2) Vis
15/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (2) Vis
16/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis
17/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis
18/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis
19/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis
20/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis
21/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis
22/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis
23/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis
24/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (2) Vis
25/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST Vis (1) Vis
26/2019 KAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis
27/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (2) Vis
28/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis
29/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis
30/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis
31/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis
32/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis
33/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis
34/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis
35/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis
36/2019 UTSATT KLAGEFRIST PÅ EIENDOMSKATT Vis (1) Vis
37/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis
38/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis
39/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (3) Vis
40/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis
41/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (3) Vis
42/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis
43/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (2) Vis
44/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis
45/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis
46/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis
47/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis
48/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis
49/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis
50/2019 EIENDOMSSKATT 2019 KLAGEBEHANDLING M.M. Vis
51/2019 EIENDOMSSKATT 2019 RETNINGSLINJER (ENDRING) Vis
52/2019 EIENDOMSSKATT 2019 SONEGRENSER Vis
53/2019 NYE TAKSTER VEDTATT Vis