Formannskapet
23.09.2019 kl. 14:00 - 16:50
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.2019
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
88/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 23.9.19 Ikon for filtype pdfVis
89/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 23.9.19 Ikon for filtype pdfVis
90/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 15.7.19 OG 2.9.19 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
91/2019 Ikon for filtype pdfBRUK AV KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL ETABLERINGSTILSKUDD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
92/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD TIL FISKERIFONDET Ikon for filtype pdfVis
93/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND Ikon for filtype pdfVis
94/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM BETALING AV OPPMÅLINGSGEBYR ETTER MEDGÅTT TID Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
95/2019 Ikon for filtype pdfKJØP AV TOMT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
96/2019 Ikon for filtype pdfFORESPØRSEL OM KJØP OG BRUK AV KOMMUNAL EIENDOM I DYFJORDBOTTEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
97/2019 Ikon for filtype pdfFORESPØRSEL OM KJØP AV PARSELL FOR BOLIGHUS PÅ KOMMUNAL EIENDOM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
98/2019 Ikon for filtype pdfGEBYRFRITAK FOR DISPENSASJONSSØKNADER Ikon for filtype pdfVis
99/2019 Ikon for filtype pdfFRADELING AV FESTETOMT FOR GROVFORPRODUKSJON Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
100/2019 Ikon for filtype pdfFORPROSJEKT KJØLLEFJORD SKOLE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
101/2019 Ikon for filtype pdfHØRINGSUTTALELSE NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT Ikon for filtype pdfVis
102/2019 Ikon for filtype pdfTILSKUDD TIL FERDIGPROSJEKTERING AV FISKERIHAVNETILTAK- KAP. 1360 POST 60 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
103/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD TIL FISKERIFONDET
105/2019 Ikon for filtype pdfTILSKUDD PÅ GJENOPPBYGGING AV FESKEHJELL Ikon for filtype pdfVis
106/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM LIKVIDITETSLÅN Ikon for filtype pdfVis