Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
23.09.2019 kl. 14:00 - 16:50
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.2019
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
88/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 23.9.19 Vis
89/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 23.9.19 Vis
90/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 15.7.19 OG 2.9.19 Vis (2) Vis
91/2019 BRUK AV KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL ETABLERINGSTILSKUDD Vis (2) Vis
92/2019 SØKNAD TIL FISKERIFONDET Vis
93/2019 SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis
94/2019 SØKNAD OM BETALING AV OPPMÅLINGSGEBYR ETTER MEDGÅTT TID Vis (1) Vis
95/2019 KJØP AV TOMT Vis (2) Vis
96/2019 FORESPØRSEL OM KJØP OG BRUK AV KOMMUNAL EIENDOM I DYFJORDBOTTEN Vis (2) Vis
97/2019 FORESPØRSEL OM KJØP AV PARSELL FOR BOLIGHUS PÅ KOMMUNAL EIENDOM Vis (2) Vis
98/2019 GEBYRFRITAK FOR DISPENSASJONSSØKNADER Vis
99/2019 FRADELING AV FESTETOMT FOR GROVFORPRODUKSJON Vis (1) Vis
100/2019 FORPROSJEKT KJØLLEFJORD SKOLE Vis Vis (1)
101/2019 HØRINGSUTTALELSE NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT Vis
102/2019 TILSKUDD TIL FERDIGPROSJEKTERING AV FISKERIHAVNETILTAK- KAP. 1360 POST 60 Vis (2) Vis
103/2019 SØKNAD TIL FISKERIFONDET
105/2019 TILSKUDD PÅ GJENOPPBYGGING AV FESKEHJELL Vis
106/2019 SØKNAD OM LIKVIDITETSLÅN Vis