Kommunestyret
18.12.2019 kl. 12:00 - 16:05
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
72/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.12.19 Ikon for filtype pdfVis
73/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.12.19 Ikon for filtype pdfVis
74/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 24.10.19 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
75/2019 Ikon for filtype pdfBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
76/2019 Ikon for filtype pdfUTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2020 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
77/2019 Ikon for filtype pdfGEBYRREGULATIV 2020 VANN, AVLØP OG SLAM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
78/2019 Ikon for filtype pdfENDRING AV FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING / FORVALTNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
79/2019 Ikon for filtype pdfBETALINGSSATSER I OPPVEKST OG KULTUR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
80/2019 Ikon for filtype pdfLÅNEOPPTAK - STARTLÅN Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
81/2019 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING INVESTERING OG DRIFT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
82/2019 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORT NR. 2/2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
83/2019 Ikon for filtype pdfTERTIALRAPPORT NR 2 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
84/2019 Ikon for filtype pdfTILSKUDD TIL UTBYGGING AV HØYHASTIGHETS BREDBÅND I LAKSEFJORDEN Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
85/2019 Ikon for filtype pdfPROSJEKT MED FORMÅL Å ØKE LOKAL VERDISKAPING AV SMOLT- OG OPPDRETTSNÆRINGEN I LAKSEFJORDEN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
86/2019 Ikon for filtype pdfOPPRETTELSE AV UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
87/2019 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM REGLER FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
88/2019 Ikon for filtype pdfØST FINNMARK REGIONRÅD - TILPASSING TIL NY KOMMUNELOV Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
89/2019 Ikon for filtype pdfPLANSTRATEGI 2020-2023: OPPSTART Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
90/2019 Ikon for filtype pdfKARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
91/2019 Ikon for filtype pdfRULLERING AV PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
92/2019 Ikon for filtype pdfKVALITETSMELDING FOR BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE 2018-2019 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
93/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
94/2019 Ikon for filtype pdfENDRING AV RETNINGSLINJER FOR LEBESBY UNGDOMSRÅD Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
95/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV FORMANNSKAP 2019 - 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
96/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV KONTROLLUTVALG 2019 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
97/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV VILTNEMND 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
98/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV DISPENASJONSUTVALG FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
99/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
100/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
101/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - EIENDOMSSKATT 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
102/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL ØST-FINNMARK REGIONRÅD 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
103/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV UTSENDINGER OG VARAMEDLEMMER TIL ÅRSMØTE NORDKYN KRAFTLAG - 2019 - 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
104/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV BARNAS REPRESENTANT I PLANSAKER 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
105/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG I OPPVEKSTSEKTOREN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
106/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS 2019 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
107/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL HAVNERÅDET - NORDKAPPREGIONEN HAVN IKS 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
108/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL STIFTELSEN FOLDAL 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
109/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANT TIL NORASENTERET IKS 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
110/2019 Ikon for filtype pdfVALG MEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET I PPD MIDTFINNMARK 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
111/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL LEBESBY UNGDOMSRÅD JANUAR 2020 - JANUAR 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
112/2019 Ikon for filtype pdfHØRINGSUTTALELSE TIL KRAFTSKATTEUTVALGET - NOU 2019:16 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
113/2019 Ikon for filtype pdfSOSIALPOLITISK OPPROP Ikon for filtype pdfVis