Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Overtakstnemnda
14.10.2019 kl. 10:00 - 12:10
Møterom 308, Rådhuset

Møtedokument
SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I OVERTAKSTNEMNDA DEN 14.10.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I OVERTAKSTNEMNDA DEN 14.10.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I OVERTAKSTNEMNDA DEN 14.10.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 KLAGE PÅ FAKTURERT EIENDOMSSKATT FOR GJETERHYTTER MED UKJENT FESTER Vis (2) Vis
2/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
3/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
4/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
5/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
6/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSTAKST Vis (2) Vis Vis (1)
7/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
8/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
9/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
10/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis Vis (1)
11/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
12/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
13/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST Vis (1) Vis Vis (1)
14/2019 KAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis Vis (1)
15/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (2) Vis Vis (1)
16/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
17/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
18/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis Vis (1)
19/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
20/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
21/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
22/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
23/2019 UTSATT KLAGEFRIST PÅ EIENDOMSKATT Vis (1) Vis Vis (1)
24/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
25/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
26/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (3) Vis Vis (1)
27/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
28/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
29/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (2) Vis Vis (1)
30/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis Vis (1)
31/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
32/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
33/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
34/2019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 Vis (1) Vis Vis (1)