Formannskapet
29.03.2019 kl. 09:00 - 14:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGGMØTEINNKALLING/ SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2019
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 29.3.19 Ikon for filtype pdfVis
16/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 29.3.19 Ikon for filtype pdfVis
17/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 1.3.19 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
18/2019 Ikon for filtype pdfKJØP AV STRANDVEGEN 217 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
19/2019 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
20/2019 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING OM FORSINKET BEHANDLING Ikon for filtype pdfVis
21/2019 Ikon for filtype pdfBETALINGSREGULATIV INNENFOR HELSE- OG OMSORG Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
22/2019 Ikon for filtype pdfPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER OG SEKSUELLE OVERGREP Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
23/2019 Ikon for filtype pdfKARTLEGGING AV BOLIGER I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
24/2019 Ikon for filtype pdfKVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
25/2019 Ikon for filtype pdfNEDLEGGELSE AV VEIDNES SKOLE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
26/2019 Ikon for filtype pdfENDRING AV FORSKRIFT TIL SKOLEKRETSGRENSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
27/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 51/17 FRA KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
28/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA KS) TIL GJENNOMFØRING AV TILTAK I SJØ VED LAKSEFJORD AS Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
29/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TOMT TIL BUSSGARASJE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
30/2019 Ikon for filtype pdfREVISJON AV HELHETLIG ROS 2018 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
31/2019 Ikon for filtype pdfHØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
32/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER Ikon for filtype pdfVis
33/2019 Ikon for filtype pdfNY BESTANDSPLAN FOR ELG 2019-2022 Ikon for filtype pdfVis
34/2019 Ikon for filtype pdfFORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 2018 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
35/2019 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT 2018 - ARBEIDSMILJØUTVALGET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
36/2019 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT 2018 LEBESBY ELDRERÅD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALG 2019 Ikon for filtype pdfVis
38/2019 Ikon for filtype pdfDELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET Ikon for filtype pdfVis
40/2019 Ikon for filtype pdfTRAFIKKSTASJON LAKSELV Ikon for filtype pdfVis
41/2019 Ikon for filtype pdfNÆRINGSAREAL Ikon for filtype pdfVis