Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
29.03.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 29.3.19
16/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 29.3.19
17/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 1.3.19 Vis (1)
18/2019 KJØP AV STRANDVEGEN 217 Vis (2)
19/2019 BUDSJETTREGULERING Vis (2)
20/2019 RAPPORTERING OM FORSINKET BEHANDLING
21/2019 BETALINGSREGULATIV INNENFOR HELSE- OG OMSORG Vis (2) Vis (1)
22/2019 PLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER OG SEKSUELLE OVERGREP Vis (1)
23/2019 KARTLEGGING AV BOLIGER I LEBESBY KOMMUNE Vis (1)
24/2019 KVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST Vis (1) Vis (2)
25/2019 NEDLEGGELSE AV VEIDNES SKOLE
26/2019 ENDRING AV FORSKRIFT TIL SKOLEKRETSGRENSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (2)
27/2019 SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 51/17 FRA KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES Vis (3) Vis (3)
28/2019 SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA KS) TIL GJENNOMFØRING AV TILTAK I SJØ VED LAKSEFJORD AS Vis (2)
29/2019 SØKNAD OM TOMT TIL BUSSGARASJE Vis (2)
30/2019 REVISJON AV HELHETLIG ROS 2018 Vis (1) Vis (2)
31/2019 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vis (6)
32/2019 SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER
33/2019 NY BESTANDSPLAN FOR ELG 2019-2022
34/2019 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 2018 Vis (3)
35/2019 ÅRSRAPPORT 2018 - ARBEIDSMILJØUTVALGET Vis (1) Vis (1)
36/2019 ÅRSRAPPORT 2018 LEBESBY ELDRERÅD Vis (1) Vis (1)
37/2019 VALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALG 2019
38/2019 DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET
39/2019 SØKNAD TIL FISKERIFONDET (Unntatt offentlighet)