Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
29.03.2019 kl. 09:00 - 14:00
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2019
TILLEGGMØTEINNKALLING/ SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2019
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 29.3.19 Vis
16/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 29.3.19 Vis
17/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 1.3.19 Vis (1) Vis
18/2019 KJØP AV STRANDVEGEN 217 Vis (3) Vis Vis (2)
19/2019 BUDSJETTREGULERING Vis (2) Vis
20/2019 RAPPORTERING OM FORSINKET BEHANDLING Vis
21/2019 BETALINGSREGULATIV INNENFOR HELSE- OG OMSORG Vis (3) Vis Vis (1)
22/2019 PLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER OG SEKSUELLE OVERGREP Vis (1) Vis
23/2019 KARTLEGGING AV BOLIGER I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Vis
24/2019 KVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST Vis (1) Vis Vis (2)
25/2019 NEDLEGGELSE AV VEIDNES SKOLE Vis (3) Vis
26/2019 ENDRING AV FORSKRIFT TIL SKOLEKRETSGRENSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Vis
27/2019 SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 51/17 FRA KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES Vis (3) Vis Vis (3)
28/2019 SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA KS) TIL GJENNOMFØRING AV TILTAK I SJØ VED LAKSEFJORD AS Vis (2) Vis
29/2019 SØKNAD OM TOMT TIL BUSSGARASJE Vis (2) Vis
30/2019 REVISJON AV HELHETLIG ROS 2018 Vis (1) Vis Vis (2)
31/2019 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vis (6) Vis
32/2019 SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER Vis
33/2019 NY BESTANDSPLAN FOR ELG 2019-2022 Vis
34/2019 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 2018 Vis (3) Vis
35/2019 ÅRSRAPPORT 2018 - ARBEIDSMILJØUTVALGET Vis (1) Vis Vis (1)
36/2019 ÅRSRAPPORT 2018 LEBESBY ELDRERÅD Vis (1) Vis Vis (1)
37/2019 VALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALG 2019 Vis
38/2019 DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET Vis
40/2019 TRAFIKKSTASJON LAKSELV Vis
41/2019 NÆRINGSAREAL Vis