Formannskapet
04.12.2019 kl. 09:00 - 13:50
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
107/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 4.12.19 Ikon for filtype pdfVis
108/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 4.12.19 Ikon for filtype pdfVis
109/2019 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 23.9.19 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
110/2019 Ikon for filtype pdfBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
111/2019 Ikon for filtype pdfUTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2020 Ikon for filtype pdfVis
112/2019 Ikon for filtype pdfGEBYRREGULATIV 2020 VANN, AVLØP OG SLAM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
113/2019 Ikon for filtype pdfENDRING AV FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING / FORVALTNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
114/2019 Ikon for filtype pdfBETALINGSSATSER I OPPVEKST OG KULTUR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
115/2019 Ikon for filtype pdfLÅNEOPPTAK - STARTLÅN Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
116/2019 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING INVESTERING OG DRIFT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
117/2019 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORT NR. 2/2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
118/2019 Ikon for filtype pdfTERTIALRAPPORT NR 2 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
119/2019 Ikon for filtype pdfBØLGEBRYTER - FLYTEKAI I DYFJORD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
120/2019 Ikon for filtype pdfTILSKUDD TIL UTBYGGING AV HØYHASTIGHETS BREDBÅND I LAKSEFJORDEN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
121/2019 Ikon for filtype pdfPROSJEKT MED FORMÅL Å ØKE LOKAL VERDISKAPING AV SMOLT- OG OPPDRETTSNÆRINGEN I LAKSEFJORDEN Ikon for filtype pdfVis
122/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD AVLØSERUTFORDRING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
123/2019 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM REGLER FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
124/2019 Ikon for filtype pdfØST FINNMARK REGIONRÅD - TILPASSING TIL NY KOMMUNELOV Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
125/2019 Ikon for filtype pdfPLANSTRATEGI 2020-2023: OPPSTART Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
126/2019 Ikon for filtype pdfKARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
127/2019 Ikon for filtype pdfRULLERING AV PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
128/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM LEIE AV OMRÅDET TIL TØRKING AV TORSKEHODER Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
129/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
130/2019 Ikon for filtype pdfENDRING AV RETNINGSLINJER FOR LEBESBY UNGDOMSRÅD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
131/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL LEBESBY UNGDOMSRÅD JANUAR 2020 - JANUAR 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
132/2019 Ikon for filtype pdfMØTEPLAN 2020 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Ikon for filtype pdfVis
134/2019 Ikon for filtype pdfKVALITETSMELDING FOR BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE 2018-2019 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
135/2019 Ikon for filtype pdfHØRING- FORSLAG TIL ENDRINGER I DELTAKERLOVEN OG HAVRESSURSLOVEN- OPPFØLGING AV MELD. ST. (2018-2019) Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
136/2019 Ikon for filtype pdfOPPRETTELSE AV UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Ikon for filtype pdfVis