Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS 2015 – 2019

VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS 2015 – 2019

Fra møtet i Kommunestyret den 18.11.2015, saksnr PS  66/15.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer til representantskapet i IKA Finnmark IKS for perioden 2015 – 2019:

 

 1. fast medlem
  • Henry Ingilæ
 2. varamedlemmer:
  • 1. vara (Ørjan Olsen)
  • 2. vara Tommy Vevang.
  • 3. vara Stine Akselsen

 

MELDING OM VEDTAK
Fra møtet i Kommunestyret den 17.04.2018, saksnr PS  22/18.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

 1. Lebesby kommunestyre velger følgende som kommunens vararepresentant til
  IKA Finnmark IKS: Kari Krogh
 2. Dette valg erstatter KS vedtak av 18.12.17 i sak PS 95/17 i punkt 2, kulepunkt to hvor Tommy Vevang var valgt som vararepresentant.
 3. Valgene gjelder fra 18.12.17 og ut valgperioden (høst 2019).