Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Dispensasjonsutvalg for motorferdsel i utmark 2019 - 2023

Faste medlemmer

 

Bosted

Bjørn Ovesen

  Kjøllefjord
Yrja Hammer   Dyfjord
Henry Ingilæ   Kjøllefjord
     
Varamedlemmer   Bosted
Espen Hustad   Kjøllefjord
Øystein Persen   Kjøllefjord
Dan Børge Weie   Lebesby
     
     
     

 

VALG AV DISPENASJONSUTVALG FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 2019 - 2023
 

Fra møtet i Kommunestyret den 18.12.2019, saksnr PS 98/19.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:


Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Dispensasjonsutvalg for perioden
2019 – 2023:
1. Faste medlemmer:
 - Bjørn Ovesen
 - Yrja Hammer
 - Henry Ingilæ

2.Varamedlemmer:
 - Espen Hustad
 - Øystein Persen
 - Dan Børge Weie