Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Trafikksikkerhetsutvalg

VALG AV TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2019 - 2023

Fra møtet i Kommunestyret den 18.12.2019, saksnr PS 99/19.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Lebesby Kommunestyre velger følgende representanter til Trafikksikkerhetsutvalget for
perioden 2019 – 2023:

1. Faste medlemmer
 - Thord Karlsen
 - Daniel Teigen
 - Marte Sørbø Rasmussen

2. Varamedlemmer
 - Yrja Hammer
 - Viggo Myhre
 - Daniel Øien