Medlemmer og varamedlemmer

Kontrollutvalget består av følgende medlemmer

Medlem Rolle  Bosted
Jan Olav Evensen Leder Kjøllefjord
Ørjan Olsen Nest leder Kjøllefjord
Svein Svensen Medlem Kjøllefjord
Ingebjørg Liland Medlem Kjøllefjord
Lill Antonsen Medlem Kjøllefjord

 

 

Varamedlemmer Rolle           Bosted
Jan Børre Pettersen 1.vara Kjøllefjord
Stein Asle Ekhorn 2.vara Kjøllefjord
Lise Skreddernes 3.vara Bekkarfjord
Gitte Weie 4.vara Kjøllefjord
Arne Rasmussen 5.vara Kjøllefjord

 

Fra møtet i Kommunestyret den 24.10.2019, saksnr PS 63/19 og
Kommunestyremøte 18.12.19,  saksnr PS 96/19, samt Kommunestyremøte 15.12.20


Leder i Kontrollutvalget velges som kommunens representant i Kontrollutvalgan IS og som
kommunens representant til representantskapsmøtet i Finnmark Kommunerevisjon IKS.

Tilbake