Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kontrollutvalget 2019 - 2023

Kontrollutvalget består av følgende medlemmer

Tilbake

 

Medlem Rolle  Bosted    
Jan Olav Evensen Leder Kjøllefjord    
Ørjan Olsen Nest leder Kjøllefjord    
Svein Svensen Medlem Kjøllefjord    
Ingebjørg LIland Medlem Dyfjord    
Lill Antonsen Medlem Kjøllefjord    
         
 Varamedlemmer        
Jan Børre Pettersen Vara Kjøllefjord    
Stein Asle Ekhorn Vara Kjøllefjord    
Lise Skreddernes Vara Bekkarfjord    
Gitte Weie Vara Kjøllefjord    
Arne Rasmussen Vara Kjøllefjord    

Fra møtet i Kommunestyret den 24.10.2019, saksnr PS 63/19 og
Kommunestyremøte 18.12.19,  saksnr PS 96/19, samt Kommunestyremøte 15.12.20Leder i Kontrollutvalget velges som kommunens representant i Kontrollutvalgan IS og som
kommunens representant til representantskapsmøtet i Finnmark Kommunerevisjon IKS.