Medlemmer og varamedlemmer

Kontrollutvalget består av følgende medlemmer

MedlemRolle
Henry IngilæLeder
Svein SvendsenNestleder
Mads Robert Berg NilsenMedlem
Ingebjørg LilandMedlem
Lill Anita AntonsenMedlem

 

 

VaramedlemmerRolle          
Øystein Persen1.vara
Gitte Weie2.vara
Lise Skreddernes3.vara
Evy Akselsen4.vara
Stein Asle Ekhorn5.vara

 

Fra møtet i Kommunestyret den 12.12.2023, saksnr PS 96/23.

Funksjonstiden er 4 år og følger kommunestyreperioden.
Leder i Kontrollutvalget velges som kommunens representant i Kontrollutvalgan IS og som
kommunens representant til representantskapsmøtet i Finnmark Kommunerevisjon IKS.

Tilbake

Møte 17.01.2024

I dette møtet vil det være avsatt tid til opplæring, og varamedlemmer som har anledning og ønsker å møte er hjertelig velkommen til det. Møtestart er kl 10, og sted er rådhuset. Det vil først være en opplæringsbolk og presentasjon av kommunens revisjon, og så vil det være et ordinært møte. Til det ordinære møtet er det ikke nødvendig at varamedlemmer er med (med mindre de har fått en særskilt innkalling på dette). 

Trykk på lenke til dokumentene for å lese:

Innkalling og saker til møte 17. jan i Lebesby

Årsmelding 2023 Lebesby

Årsplan 2024 Lebesby

 

Protokoll fra møte 17.01.2024

Møte 30.5.2024 kl. 10:00-13:00

Saksliste og saker vil sendes ut ca 1 uke i forkant av møtet.