Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Forliksråd og møtefullmektige 2017 - 2019

 

VALG AV FORLIKSRÅD 2015 - 2019
Fra møtet i Kommunestyret den 12.10.2015, saksnr PS 46/15.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Lebesby Kommunestyre velger følgende representanter til Forliksrådet for perioden 2015 - 2019:

1. Faste representanter
Leder: Tommi Pirttimäki
Nestleder: Olaf Terje Hansen
Medlem: Tommy Vevang

 

2. Vararepresentanter
· Kari Krogh
· Stein Asle Ekhorn
· Bodil Vevang

___________________________________________________

VALG AV MØTEFULLMEKTIG TIL FORLIKSRÅD 2015 - 2019
Fra møtet i Kommunestyret den 12.10.2015, saksnr PS 47/15.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som møtefullmektige til forliksråd for
perioden 2015 – 2019:

1. Kai Larssen
2. Daniel Arnrup-Øien
3. Arnkjell Bøgeberg