Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Utvalg for Helse- og sosial

Utvalg for Helse- og sosial 2020 - 2023

Fra møtet i Kommunestyret den 16.6.20. saksnr PS 47/20 og suppleringsvalg 27.10.20  PS 71/20

Fornavn Etternavn  Faste medlemmer     
Sølvi Evensen Leder (LTL)
Raimo Sørensen Nestleder (AP)
Jan Holm Hansen Medlem (AP)
Bente K B Nilsen Medlem (SP)
Simone W Nilsen Medlem (SP)
     
Fornavn Etternavn Varamedlemmer
Ingunn Sørbø 1.vara (fellesliste AP/LTL)
Espen Hustad 2.vara (fellesliste AP/LTL)
Bjørn  Pedersen 3.vara (fellesliste AP/LTL)
Monica  Valle 1. vara (fellesliste H/SV/SP)
Tommy  Bech 2. vara (fellesliste  H/SV/SP)