Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Utvalg for Helse- og sosial

Utvalg for Helse- og sosial 2020 - 2023

Fra møtet i Kommunestyret den 16.6.20. saksnr PS 47/20

Fornavn Etternavn  Faste medlemmer     
Sølvi Evensen Leder (LTL)
Raimo Sørensen Nestleder (AP)
Jan Holm Hansen Medlem (AP)
Bente K B Nilsen Medlem (SP)
Simone W Nilsen Medlem (SP)
     
Fornavn Etternavn Varamedlemmer
Ingunn Sørbø 1.vara (fellesliste AP/LTL)
Espen Hustad 2.vara (fellesliste AP/LTL)
Bjørn  Pedersen 3.vara (fellesliste AP/LTL)
     

Øvrige vara suppleres i neste Kommunestyremøte.