Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Lebesby Ungdomsråd januar 2020 - januar 2022

Hva er et ungdomsråd?

 • Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen
 • Alle kommunale virksomheter er forpliktet til å sende saker som angår Barn og unge til høring i ungdomsrådet.
 • Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom.
 • Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker. Det betyr at Ungdomsrådet har forslagsrett til Kommunestyret. De kan selv møte opp og fremføre sine innspill.
 • Medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen. Dette går frem av kommuneloven.

 

Hvilke funksjoner har ungdomsrådet?

 • Gi råd til kommunen
 • Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen slik at kommunestyret har et bedre grunnlag for sine avgjørelser, ifølge kommuneloven.
 • Rådet har rett til å komme med sitt syn på en sak, men er ikke forpliktet til dette. Det er opp til rådet å vurdere om det skal gi en uttalelse. Rådet kan dermed avgjøre hvilke saker de velger å komme med innspill til.
 • Ungdomsrådet kan uttale seg på vegne av barn og ungdom
 • Ungdomsrådsmedlemmene er folkevalgte, det vil si at de er valgt for å representere ungdom i sin kommune.
 • Ungdomsrådet skal representere og uttaler seg vegne av alle ungdommer.
 • Ungdomsrådet bør sørge for å ha god kontakt med ulike grupper av ungdom, og skape møteplasser der ungdomsrådet kan få innspill fra ungdommene de representerer.
 • Kultur har sekretærfunksjon

 

FOR MER INFORMASJON:

 https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_unge/Veileder_for_ungdomsrad/


Ungdomsrådet for perioden januar 2020 – januar 2022 består av:

1.Signe Marie Birkeland, Bekkarfjord
2.Simon Olai Jensen, Bekkarfjord
3. Lucas Diego Cristóbal Olsen, Kjøllefjord
4. Annie Vevang, Kjøllefjord
5. Elise Bakken Lauritsen, Kjøllefjord
Vara: Maram Alsalama. Kjøllefjord
Vara: Elethe Røvik, Kjøllefjord
Vara: Iver Slaatsveen, Bekkarfjord

sekretær i perioden er Unni Esp

Retningslinjer Ungdomsråd vedtatt i kommunestryet 18.12.2019 PDF document ODT document

Saker til ungdomsråd:
Har du/dere saker som ønskes tatt opp i Ungdomsråd, sendes disse til postmottak@lebesby.kommune.no
Merkes «Ungdomsråd»