Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Eiendomskattenemnd

VALG AV SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND 2019 - 2023​

Fra møtet i Kommunestyret den 18.12.2019, saksnr PS 100/19.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til sakkyndig eiendomsskattenemd for
perioden 2019 – 2023:

1. Som leder velges: Jan Holm Hansen
2. Som nestleder velges: Tomas Sagen
3. Som medlem velges: Bjørn Pedersen
4. Som varamedlemmer velges:
 - Daniel Teigen
 - Lill Astrid Røvik
 - Bjørn Johan Karlsen