Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Eiendomskattenemnd

VALG AV SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND 2015 - 2019

 

Fra møtet i Kommunestyret den 12.10.2015, saksnr PS  44/15.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til sakkyndig eiendomsskattenemd for perioden 2015 – 2019:

 

  1. Som leder velges: Jan Holm Hansen   
  2. Som nestleder velges: Skjalg Holand
  3. Som medlem velges: Tor Petter Krogh
  4. Som varamedlemmer velges:
  • Mari Øien
  • Ronny Persen
  • 3. varamedlem må velges i desembermøte

 

Fra møtet i Kommunestyret den 18.11.2015, saksnr PS 68/15.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Lebesby kommunestyre velger følgende representant til 3. varamedlem i
sakkyndig eiendomsskattenemd for perioden 2015 – 2019:

  • Bjørn Ovesen