Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Ankenemnd - Eiendomsskatt

VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - EIENDOMSSKATT 2019 - 2023​

Fra møtet i Kommunestyret den 18.12.2019, saksnr PS 101/19, og med supplering i Kommunestyremøte 16.6.2020, sksnr PS 46/20.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til sakkyndig ankenemd for
eiendomsskatt for perioden 2019 - 2023:

1. leder: Arnkjell Bøgeberg
2. nestleder: Espen Hustad
3. medlemmer:
medlem: Carina Sommervik
medlem: Kenneth Nygård
medlem: Lars Grøvlen
medlem: Arnfinn Rognmo

4. varamedlemmer:
varamedlem: Leif Simonsen
varamedlem: Per Jørgen Sørbø
varamedlem: Kent Magnor Angell
varamedlem: Carianne Evensen
varamedlem: Elly J Larssen
varamedlem: Toril Svendsen