Formannskapet 2019 - 2023 består av følgende medlemmer jf. Kommunestyrevedtak av 24.10.19 PS 60/19, suppleringsvalg av 15.6.21 PS 42/21, 19.10.21 PS 65/21 samt 15.12.21
PS 92/21

Tilbake

  Parti Faste representanter Mobil telefon
1 AP Sigurd Kvammen Rafaelsen  
2 AP Kristin Johnsen  
3 AP Thord I Karlsen  
4 LTL Charlotte Angell  
5 H Tommy Bech  
6 SV Hanne Arnrup-Øien  
7 SP Johnny Myhre  
       
  Parti  Vara representanter  
1 LTL Arnkjell Bøgeberg  1. vara for fellesliste AP/LTL
2 AP Lise Rasmussen  2. vara for  fellesliste AP/LTL
3 AP Raimo Sørensen 3. vara for  fellesliste AP/LTL
4 AP Espen Hustad 4. vara for  fellesliste AP/LTL
5 AP Marte S. Rasmussen 5. vara for  fellesliste AP/LTL
6 AP Evy Akselsen 6. vara for  fellesliste AP/LTL
7 SP Thomas Wøhni 1. vara for fellesliste SP/H/SV
8 SV Daniel Arnrup-Øien 2.  vara for fellesliste SP/H/SV
9 SP Viggo Myhre 3. vara for  fellesliste SP/H/SV