Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG I OPPVEKSTSEKTOREN - 2015 - 2019

VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG I OPPVEKSTSEKTOREN -  2015 - 2019
Fra møtet i Kommunestyret den 12.10.2015, saksnr PS  56/15.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Lebesby kommunestyre v elger følgende medlemmer som politiske representanter for samarbeidsutvalgene i perioden 2015 - 2019:

 1. Kjøllefjord Skole: 
 • Fast medlem: Suppleringsvalg i desembermøte
 • Varamedlem: Suppleringsvalg i desembermøte                            
 1. Galgenes Barnehage
 • Fast medlem: Marte S. Rasmussen
 • Varamedlem: Anniken Bergerud                           

        

 1.  Lebesby Oppvekstsenter:
 • Fast medlem: Per Magne Eriksen
 • Varamedlem: Suppleringsvalg i desembermøte

   

  Fra møtet i Kommunestyret den 18.11.2015, saksnr PS  71/15.
  De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

  Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer som politiske representanter for samarbeidsutvalgene i perioden 2015 - 2019:

   

 • Kjøllefjord Skole: 
 • Fast medlem: Kari Krogh
 • Varamedlem: (Jan Børre Pettersen )  
                 
 •  Lebesby Oppvekstsenter:
 • Varamedlem: Peder Jenssen                          
   

   

  Fra møtet i Kommunestyret den 22.06.2016, saksnr PS  49/16.

  De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
  Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som varamedlemmer til utvalgene:

 • Samarbeidsutvalget Kjøllefjord skole: Johnny Olsen
 • Valgene gjelder fra 1.7.2016 og ut valgperioden (høst 2019)