Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Skjema og blanketter

KULTUR
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter og
retnings-
linjer
Kultur- idrettsstipend   Retningslinjer
Kulturpris   Retningslinjer
Ungdomsråd Skjema Ungdomsråd Retningslinjer Ungdomsråd
17. mai  17. mai søknad 2021  
Retningslinjer for fritak av leie av idrett- og kulturbygg   Retningslinjer
NÆRING
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer
Kommunalt
næringsfond
pdf
excel
Vedtekter
Fiskerifond word

Vedtekter

Ung jobb word  
   
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  
OPPLÆRING
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer
Barnehager word Vedtekter 
Galgenes

Vedtekter
Lebesby
Redusert foreldrebetaling Word
Innskriving
1.klassinger
word  
Innmelding/utmelding i skolen Skjema Utmelding
Skjema Innmelding
Retningslinjer for privat
hjemmeundervisning
Skolefritidsordning word Vedtekter
Kommunalt utdanningsstipend word Retningslinjer
Voksenopplæring

 

Retningslinjer
Kartlegging av
utdanning og arbeidserfaring
word  
Norskopplæring pdf      word
Grunnskole-
opplæring
word  
Søknad om barnehage eller skoletilbud under Lock Down Søknadsskjema  
BOSETTING OG KVALIFISERING
Kommunalt integreringstilskudd Søknadskjema Retningslinjer
 ØKONOMI
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer
Startlån og/eller tilskudd    
Reduksjon
kommunale
avgifter
pdf       excel  
 TEKNISK
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer

Gravemeldings-
skjema

excel

 

Søknad om dispensasjon
etter plan- og bygningsloven
§ 19-1.
pdf  
Skjema for byggesak   Se også informasjon her..
Naboerklæring
pdf
 
Søknad om
kommunal bolig
pdf  Retningslinjer
Dispensasjon fra motorferdselloven pdf          excel  Kart
Søknad om utslipp av sanitært avløps-
vann fra hus og hytter
Pdf Forskrift 
HELSE OG OMSORG
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer
Søknad om snømåking Word Retningslinjer
Søknad om
støtte til
snøbrøyting i Laksefjorden
pdf Retningslinjer
Søknad om omsorgstjenster pdf  
Individuell Plan pdf  
Søknadsskjema
TT-kort
pdf  
Lege-/helseerklæring
TT-kort
pdf  
Søknad om ledsagerbevis pdf  
BARNEVERN
Meldingsskjema -
off. innmelder
Ta kontakt med barneverntjenesten
for skjema
Meldingsskjema -
privat innmelder
Ta kontakt med barneverntjenesten
for skjema
ADMINISTRASJON
Informasjon om søknad om bevillinger

For søknadsskjema, ta kontakt med servicekontoret
på rådhuset

Melding / søknad om arrangement - jf. Politilovens §§ 11 og 14

Omsetnings-
oppgave
for alkohol
PDF Alkoholforskrift kap 6
Bostøtte    
     
Vedtekter