Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Helse og omsorg Hjemmebasert omsorg Artikkel

Retningslinjer for tilskudd til snøbrøyting i Laksefjordområdet

Kommunestyret har vedtatt retninglinjer for tilskudd til snøbrøyting i Laksefjordområdet. Her ligger retningslinjene og søknadsskjma vedr tilskuddet

 

”Retningslinjer for tilskudd til snøbrøyting i Laksefjord”
 
§1        Formålet med tilskuddet
Gi økonomisk tilskudd til dem som ikke selv fullt ut kan fjerne snø fra egen adkomst i Laksefjord, eller som helt eller delvis er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å kunne klare seg i eget hjem.
 
§2        Kriterier for tilskuddet.
            Det må ikke være andre i boligen som kan utføre tjenesten
Lebesby kommune yter ikke tilskudd for tjenester som søkeren selv kan utføre. Tilskuddet gis ikke til søkere med høyere alminnelig inntekt enn 2 G. Lege- og Likningssattest må følge søknaden.
 
 
§3        Søknad om tilskudd
Søknad om tilskudd sendes innen 1. september. Det er utarbeidet eget søknadsskjema for søknad om tilskudd til snøbrøyting i Laksefjord. 
 
§4        Evaluering/revurdering
            Tjenesten som sådan vurderes i tråd med omsorgsplan”
 
Søknadsskjema finner du her: PDF document ODT document