Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Ny nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Har du lav inntekt? Da kan du ha krav på redusert foreldrebetaling i barnehagen eller gratis kjernetid for inntil 20 timer pr. uke. 

Redusert foreldrebetaling:
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha en redusert pris. Dette ble innført 1. mai 2015. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2015 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 473 000 kroner.

Gratis kjernetid for 3, 4- og 5-åringer:
Fra 1. august 2016 har alle 3. 4 - og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 417 000 kroner.

I forbindelse med søknad om redusert foreldrebetaling /gratis oppholdstid må følgende dokumentasjon legges ved:

  • Siste års selvangivelse
  • Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene, skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke fremgår på forhånds utfylt selvangivelse skal fremgå i søknaden.
  • Dersom selvangivelse ikke kan legges frem, må annen dokumentasjon leveres. Kan være lønnslipp fra arbeidsgiver og skattepliktig inntekt fra NAV.

Vurdering og vedtak om redusert foreldrebetaling eller gratis oppholdstid i barnhagen gjøres på følgende grunnlag:

  • Makspris for barnehageplass i Lebesby kommune er kr. 2 700,- pr.mnd + kostpenger.
  • Foreldre skal ikke betale mer enn 6% av inntekten sin for barnehageplass
  • Husholdninger med samlet årsinntekt under kr. 533 500,- kan søke om redusert foreldrebetaling.
  • Gratis kjernetid for 3,-4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart i familier med samlet årsinntekt under kr. 450 000.
  • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nr. 2 skal det betales 70% av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nr.3 skal det betales 50% av det den betaler for det første barnet.


Slik kan du sjekke om du har rett til redusert foreldrebetaling:
Årsinntekt x 6/100 /11 betalingsmåneder= betalingssats pr. måned
Er denne mindre enn kr. 2 700,- (9 timers dag) eller kr.1 900,- (6 timers dag) har man rett på redusert foreldrebetaling.

Søknadsfrist:
Ordningen gjelder fra den måneden søknaden er mottatt.

Søknad sendes til:
Lebesby kommune ved sektor for oppvekst
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

 

Søknadsskjema finner du her. PDF document ODT document