Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Opplæring Barnehager

Barnehager

Lebesby kommune har 2 kommunale barnehager. Galgenes barnehage ligger i Kjøllefjord. Barnehagen har 4 avdelinger med plass til 54 barn. Lebesby oppvekstsenter ligger på Lebesby. 
Barnehagene eies og drives av Lebesby kommune. Barnehagene driver i samsvar med ”Lov om barnehager”, fastsatte forskrifter og retningslinjer fra Barne- og familiedepartementer, kommunale vedtak og årsplan for barnehagene. Barnehagene som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må ivaretas samtidig som barnehagen ses i sammenheng med skolens virksomhet. Å se omsorg og oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng, er et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon. Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn.

De som har behov for barnehageplass må søke om dette, de som allerede har innvilget 9-timersdag, trenger ikke søke på nytt.

Søknadsfristen er satt til 15.mars/1.april for hhv. Lebesby og Galgenes barnehager
Hovedopptaket vil skje i april/mai.
 

Søknadsskjema og vedtekter kan hentes ved opplæringskontoret i Kjøllefjord, Galgeneset barnehage og ved Lebesby oppvekstsenter. 

De kan også skrives ut her. Søknadskjema  PDF document ODT document (word) søknadsskjema (pdf)
Vedtekter Galgenes barnehage  PDF document ODT document
Vedtekter Lebesby oppvekstsenter

Søknader sendes innen fristens utløp til:
Lebesby kommune, postmottak
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

eller: postmottak@lebesby.kommune.no