Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Søknad om barnehage eller skoletilbud under Lock Down

Helsedirektoratet stengte alle skoler og barnehager i Norge den 12.mars fra kl.18.00. Vedtaket er hjemlet i «Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet». Barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver ha et barnehage/skoletilbud. Retten til tilbud gjelder også barn/unge med særlige opplæringsbehov eller omsorgsbehov. Retten til tilbud gjelder der det ikke finnes annen alternativ til barnepass.

Den 27.3.20 vedtok også Stortinget forskriftene:

  • FOR-2020-03-27-492: Midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19
  • FOR-2020-03-27-491: Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19

 

I henhold til overnevnte forskrifter §3 i FOR-2020-03-27-491 og §5 i FOR-2020-03-27-492 fremgår det at barnehage- og skoleeier må ha en forsvarlig saksbehandling av søknad om barnehage- og skoletilbud.
Søkerne skal underrettes skriftlig om avslag på tilbud og om eventuell klageadgang.
Avslag fordi foreldrene ikke er i kritiske samfunnsfunksjoner, kan ikke påklages.
Øvrige avslag kan påklages. Kommunens klageorgan er klageinstans

Skjema finner du her. PDF document ODT document

Søknad sendes:
Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, eller via vår portal for eDialog: https://www.lebesby.kommune.no/edialog-sikker-innsending-av-brev-og-dokument-til-kommunen.6090698-459975.html