Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Administrasjon

Skjema og blanketter

KULTUR
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter og
retnings-
linjer
Kultur-
idrettsstipend
  Retningslinjer PDF document ODT document
Kulturmidler Søknadsskjema kulturmidler PDF document ODT document
 
Retningslinjer PDF document ODT document
Kulturpris Skjema for nominering  Retningslinjer
Ungdomsråd Skjema Ungdomsråd Retningslinjer vedtatt 2017
17. mai  17. mai søknad 17 mai manual
Kulturskole Påmelding
 
 
Kreativt verksted Påmelding
NÆRING
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer
Kommunalt
næringsfond
pdf
excel
Vedtekter
Fiskerifond word PDF document ODT document

Vedtekter

Ung jobb word PDF document ODT document  
SalMar-fond word PDF document ODT document
OPPLÆRING
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer
Barnehager word Vedtekter 
Galgenes

Vedtekter
Lebesby
Redusert foreldrebetaling word PDF document ODT document  
Innskriving
1.klassinger
word PDF document ODT document  
Innmelding/utmelding i skolen Skjema Utmelding PDF document ODT document
Skjema Innmelding PDF document ODT document
Retningslinjer PDF document ODT document  for privat
hjemmeundervisning
Skolefritidsordning word PDF document ODT document Vedtekter PDF document ODT document
Kommunalt utdanningsstipend word PDF document ODT document Retningslinjer
Voksenopplæring

 

Retningslinjer
Kartlegging av
utdanning og arbeidserfaring
word PDF document ODT document  
Norskopplæring pdf      word PDF document ODT document
Grunnskole-
opplæring
word  
BOSETTING OG KVALIFISERING
Kommunalt integreringstilskudd Søknadskjema PDF document ODT document Retningslinjer PDF document ODT document
 ØKONOMI
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer
Startlån og/eller tilskudd    
Reduksjon
kommunale
avgifter
pdf       excel  
 TEKNISK
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer

Gravemeldings-
skjema

excel

 

Søknad om dispensasjon
etter plan- og bygningsloven
§ 19-1.
pdf  
Skjema for byggesak   Se også informasjon her..
Naboerklæring
pdf
 
Søknad om
kommunal bolig
pdf  Retningslinjer
Dispensasjon fra motorferdselloven pdf          excel  Kart
Søknad om utslipp av sanitært avløps-
vann fra hus og hytter
Pdf Forskrift 
HELSE OG OMSORG
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer
Søknad om snømåking word PDF document ODT document Retningslinjer
Søknad om
støtte til
snøbrøyting i Laksefjorden
pdf Retningslinjer
Søknad om omsorgstjenster pdf  
Individuell Plan pdf  
Søknadsskjema
TT-kort
pdf  
Lege-/helseerklæring
TT-kort
pdf  
Søknad om ledsagerbevis pdf  
BARNEVERN
Meldingsskjema -
off. innmelder
Ta kontakt med barneverntjenesten
for skjema
Meldingsskjema -
privat innmelder
Ta kontakt med barneverntjenesten
for skjema
ADMINISTRASJON
Informasjon om søknad om bevillinger PDF document ODT document

For søknadsskjema, ta kontakt med servicekontoret
på rådhuset

Melding / søknad om arrangement - jf. Politilovens §§ 11 og 14

Omsetnings-
oppgave
for alkohol
pdf Alkoholforskrift kap 6
Bostøtte    
     
Vedtekter PDF document ODT document