Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

VALG AV REPRESENTANTER TIL FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OG KONTROLLUTVALGAN IS 2015 - 2019

VALG AV REPRESENTANTER TIL FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OG KONTROLLUTVALGAN IS 2015 - 2019

 

Fra møtet i Kommunestyret den 12.10.2015, saksnr PS  48/15.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Lebesby kommunestyre vedtar følgende:

  1. Leder av Kontrollutvalget Viggo Myhre
    er kommunens representant til representantskapet i Finnmark Kommunerevisjon IKS..

     
  2. Viggo Myhre er også kommunens representant i styret til Kontrollutvalgan IS.
  1. Nestlederen i Kontrollutvalget, Tommy Vevang, velges som vararepresentant til begge verv over.