Rustjenesten

Misbruker du eller er du avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten.
Tjenesten gir også råd og hjelp til familie og pårørende. De har krav på samme tjenester etter lov om helse-og omsorgstjenesteloven som alle andre.
Har du spilleavhengighet kan du også få hjelp.

Tjenesten vil være stengt f.o.m 29.06 t.o.m 23.07

​Målgruppe

​​Rusmiddelavhengige og deres familier.​

 

Kriterier/vilkår

​Er du ikke motivert for et behandlingsoppleggmed tanke på å bli rusfri eller redusere ditt misbruk på det aktuelle tidspunktet, skal kommunen kunne tilby deg andre støttetiltak. 

Brosjyrer og liknende

​helsedirektoratet.no
akan.no
alfabehandling.no
rio.no
rustelefonen 

 

Samarbeidspartnere

Primærhelsetjenesten, NAV, politi, Spesialhelsetjenesten
Fylkesnemda for sosiale saker som behandler saker om tvangsbehandling innenfor rusomsorgen.

 

Lover

lovdata.no
regjeringen.no

Psykiatritjenesten

​Har du psykiske vansker eller lidelser kan du få tilbud om hjelp til å styrke din evne til å mestre dine vanskeligheter.
Tjenesten gir også råd og hjelp til familie og pårørende.
De har krav på samme tjenester etter lov etter helse-og omsorgsloven som alle andre.

 

Målgruppe

​Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

 

Kriterier og vilkår

​Det er ditt behov som vil avgjøre om du vil kunne motta tjenesten.

 

Brosjyrer

helsedirektoratet
helsenorge.no/psykisk-helse

 

Samarbeidspartnere

​Primærhelsetjenesten
Spesialhelsetjenesten

Lover

lovdata.no 
regjeringen.no

Kontaktinformasjon

​Stillingen er for tiden ikke besatt. Kontakt kommunelegen/legevakt på telefon 97 90 940/116 117, eller miljøterapaut rus Åshild Kristine Pedersen på telefon 97 99 08 94.