Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Rus- og psykiatritjenesten

Rustjenesten

 • Beskrivelse

Misbruker du eller er du avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten.
Tjenesten gir også råd og hjelp til familie og pårørende. De har krav på samme tjenester etter lov om helse-og omsorgstjenesteloven som alle andre.
Har du spilleavhengighet kan du også få hjelp.

 • Målgruppe

​​Rusmiddelavhengige og deres familier.​

 • Kriterier/vilkår

​Er du ikke motivert for et behandlingsoppleggmed tanke på å bli rusfri eller redusere ditt misbruk på det aktuelle tidspunktet, skal kommunen kunne tilby deg andre støttetiltak.

 • Brosjyrer og liknende

 helsedirektoratet.no
 akan.no
alfabehandling.no
rio.no
rustelefonen 

 • Samarbeidspartnere

Primærhelsetjenesten, NAV, politi
Spesialhelsetjenesten
Fylkesnemda for sosiale saker som behandler saker om tvangsbehandling innenfor rusomsorgen.

 • Lover

lovdata.no
regjeringen.no

 • Kontaktinformasjon. 

Miljøterapeut rus: Åshild Kristine Pedersen. Tlf: 97 99 08 94
E-post:   ashild.pedersen@lebesby.kommune.no
Besøksadresse: Kjøllefjord helsesenter
Postadresse: Postboks 38, 9790 Kjøllefjord

 

Psykiatritjenesten

 

 • Beskrivelse

​Har du psykiske vansker eller lidelser kan du få tilbud om hjelp til å styrke din evne til å mestre dine vanskeligheter.
Tjenesten gir også råd og hjelp til familie og pårørende.
De har krav på samme tjenester etter lov etter helse-og omsorgsloven som alle andre.

 • Målgruppe

​Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

 • Kriterier og vilkår

​Det er ditt behov som vil avgjøre om du vil kunne motta tjenesten.

 • Brosjyrer

helsedirektoratet
helsenorge.no/psykisk-helse

 • Samarbeidspartnere

Primærhelsetjenesten
Spesialhelsetjenesten

 • Lover

lovdata.no 
regjeringen.no

 • Kontaktinformasjon

Stillingen er for tiden ikke besatt. Kontakt kommunelegen/legevakt på telefon 97 90 940/116 117, eller miljøterapaut rus Åshild Kristine Pedersen på telefon 97 99 08 94.