Rustjenesten

Misbruker du eller er du avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten.
Tjenesten gir også råd og hjelp til familie og pårørende. De har krav på samme tjenester etter lov om helse-og omsorgstjenesteloven som alle andre.
Har du spilleavhengighet kan du også få hjelp.

​Målgruppe

​​Rusmiddelavhengige og deres familier.​

 

Kriterier/vilkår

​Er du ikke motivert for et behandlingsoppleggmed tanke på å bli rusfri eller redusere ditt misbruk på det aktuelle tidspunktet, skal kommunen kunne tilby deg andre støttetiltak. 

Samarbeidspartnere

Primærhelsetjenesten, NAV, politi, Spesialhelsetjenesten
Fylkesnemda for sosiale saker som behandler saker om tvangsbehandling innenfor rusomsorgen.

 

Psykiatritjenesten

​Har du psykiske vansker eller lidelser kan du få tilbud om hjelp til å styrke din evne til å mestre dine vanskeligheter.
Tjenesten gir også råd og hjelp til familie og pårørende.
De har krav på samme tjenester etter lov etter helse-og omsorgsloven som alle andre.

 

Målgruppe

​Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

 

Kriterier og vilkår

​Det er ditt behov som vil avgjøre om du vil kunne motta tjenesten.

 

Samarbeidspartnere

​Primærhelsetjenesten
Spesialhelsetjenesten

 

​Kommunepsykolog er for tiden ikke besatt. Kontakt kommunelegen/legevakt på telefon 97 90 940/116 117, eller miljøterapaut rus May-Elisabeth Nilsen på telefon 97 99 08 89