Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Torskefjord

torskefjord lite

Torskefjord ligger på østsiden av Laksefjord, og mange av kommunens innbyggere omtaler stedet som perlen blant bygdene i kommunen.
Torskefjord omfattet tidligere tre bosetninger: Store Torskefjord, Lille Torskefjord og Straumen. 
Fra gammelt av var Torskefjordene en del av det såkalte "setersystemet" som gikk ut på at folk flyttet fra sted til sted ettersom årstidene og næringsgrunnlaget endret seg. I første del av dette århundret var Torskefjord et blomstrende sted hvor folk levde av småbruk og fiske. Handelen som fantes på stedet ble på 1960-tallet ble nedlagt, og på 1970-tallet var Torskefjord fullstendig fraflyttet. 

Fjorden er i dag et yndet mål for hytteeiere og friluftsmennesker, og en fottur ned Torskefjorddalen til du treffer sjøen gir en opplevelse og inntrykk av en vakker natur du sent vil glemme.