Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Dyfjord

Dyfjord ligger sør -øst for Kjøllefjord, en biltur på ca. 20 minutter. Dyfjord er et av de beste småfiskeværene i Finnmark, og har i dag ca 50 innbyggere. Stedet har en moderne fiskeribedrift med mottak og produksjon, og det er anlagt en moderne fiskerihavn med molo, flytebrygger og kai.

Det er bygget nytt vannverk i Dyfjord, og stedet har annen offentlig infrastruktur som post, grendehus samt skolebygg som benyttes til andre aktiviteter. De kommunale fritids- og kulturaktiviteter er redusert som følge av at det ikke er skole på stedet.

Stedet har to regulerte bebygde boligområder.