Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kunes

kunes lite

Kunes, et gammelt bosted, ligger ved enden av Laksefjord nær vår grense i vest.

I dag bor her ca. 60 mennesker og stedet har post, handel, kapell og skole. Stedet har ikke havn, men det er kommunal allmenningskai i Seivika ca. 10 km unna.

Stedet har ett gårdsbruk med ca. 150 dekar oppdyrket jord, forøvrig henter folk sitt utkomme hovedsakelig på privat og offentlig tjenesteyting og på smoltanlegget i Landersfjord. 

Det sesongvise fjordfisket etter torsk er en viktig næring. 

Prosjektet ”Kreative senter” som bygda var med i har utløst en rekke planer om aktivitet på stedet, og man håper på en større aktivitet og samordning av nærings- og fritidstilbud.

Om sommeren er stangfiske etter laks i Storfjordelva en kjærkommen avveksling for lokalbefolkningen og de mange tilreisende som dukker opp omkring 20. juli hvert år når bommen opp til det populære rekreasjonsområdet på Laksefjordvidda åpnes. I den lyse årstid er naturen gjestmild, og området har kvaliteter, så som ørretfiske i et av viddas mange vann, fjellvandring eller turer langs idylliske strender ved fjorden.