Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Friarfjord

friarfjord 1

Store områder med svart leirskifer strekker seg ut rundt Friarfjord. Voss Skiferbrudd startet opp med skiferproduksjon allerede i 1915, men til tross for dette er det ingen produksjon ved anlegget i dag.

Et privat smoltanlegg, Laksefjord AS, er bygget i Friarfjord med en årsproduksjon på 5 million smolt. Bedriften sysselsetter i dag i underkant av 10 personer. 

Her finner man også ett gårdsbruk med 190 dekar oppdyrket jord, som driver med melkeproduksjon.