Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Lebesby

lebesby lite

På østsiden av Laksefjord, omkranset av holmer og øyer, ligger stedet Lebesby, tidligere administrasjonssenter for kommunen.
Her har det fra eldgammel tid vært bosetning, noe som ble bekreftet av arkeologiske utgravninger gjort på 20-tallet med funn fra yngre steinalder til middelalder.


Gjennom tidene har navnet Lebesby gjennomgått mange endringer. Fra 1500-tallet finner en i svenske kilder stedet omtalt som Daveby. Siden skriver man Lybsby, Libbisby, Lysby o.s.v., til det endelige Lebesby. Det samiske navnet på stedet er Davesida som kan oversettes med: Den nordligste samiske boplass.


Til ut i dette århundret var Lebesby en viktig møteplass for fjordens øvrige befolkning, spesielt i forbindelse med kirkehøytider som konfirmasjonshelga rundt St. Hans og dagene rundt Mikkelsmesse. I tilknytning til Mikkelsmesse ble også høstmarkedet holdt, og stedet yrte av liv.

Den første handelsbevilling ble gitt i 1802 til handelsmann Buch. Folket levde forholdsvis bra opp gjennom dette århundret, tidens forhold tatt i betraktning, også trass krigsutbruddet i 1940. Man hadde handel, post, telegraf, dampskipsekspedisjon, kirke, skoleinternat og aldersheim.

Før siste krig var det en person som mer enn noen annen var årsak til at kommunen og stedet Lebesby var bedre kjent i det Øvrige Norge enn kanskje noe annet sted i Finnmark var. Det var Anton Johansen fra Lebesby, best kjent som "Lebesbymannen". Han hadde store syner om 1. verdenskrig og det som skulle hende senere.

Lebesby, som så mange andre steder i Finnmark, ble høsten 1944 brent av tyskerne og folket ble tvangsevakuert til andre landsdeler.

 

Lebesby har i dag ca 110 innbyggere. På stedet fins landhandel, posthus, kirke, oppvekstsenter med barne- og ungdomsskole, barnehage, bibliotek, lyd -bildestudio, turistinformasjon, svømmehall og aldersheim. Fiske, fiskeoppdrett, landbruk og anleggs- og entreprenørbransjen samt offentlig og privet tjenesteyting er viktige arbeidsplasser.


Naturen i området er frodig sommerstid, breddegraden tatt i betraktning. Floraen er mangfoldig, og vakker bjørkeskog dekker liene. Her er gode muligheter for rekreasjon, sommer som vinter.  Fjellviddene er behagelige å vandre, og havet med idylliske strender kan være svært så forlokkende en sommerstund.

Et yrende fugleliv preger holmer og skjær på den varmeste årstiden.