Viser til vår informasjon før jul angående innføring av avgift på hvitevarer.  Styrets vedtak om å innføre gebyr på levering av hvitevarer til mottaksstasjonene er fattet på feilaktig grunnlag. Hvitevarer er definert som farlig avfall og vi er pliktig til å ta imot farlig avfall på våre mottaksstasjoner.

Vi fjernet gebyret straks dette ble avklart, og vi tar nå imot hvitevarer på våre mottaksstasjoner som før. MERK: Gebyret for levering av hvitevarer til miljøruta eller lignende opprettholdes. Dette er et gebyr som skal dekke våre kostnader for å få avfallet inn til mottaksstasjon.

Med hilsen Finnmark Miljøtjeneste AS