Abonnenten plikter: Abonnenten må sørge for fri adkomst til anlegget for kjøretøy beregnet for slamtømming. Overdekking av kumlokk o.l. må fjernes av abonnenten før tømming kan utføres. Anlegget må være merket med gårds- og bruksnummer, eller på annen måte slik at det er lett å finne kum. Den som utfører tømmingen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få tømmingen utført. Tømmingen skal foregå på en slik måte at det ikke oppstår unødig skade på veg eller eiendom, eller slik at beboere Sjeneres av støy eller lukt. Anlegget skal forlates i samme stand som før tømmingen ble utført. Eventuelle grinder/porter o.l. skal lukkes. Dersom du har spørsmål vedr. tømming kontakt Finnmark Miljøtjeneste på tlf 478 64 300 eller e.post fimil@fimil.no