Abonnentens plikter:

  • Sørge for fri adkomst til anlegget for kjøretøy beregnet for slamtømming.
  • All overdekking av kumlokk o.l. må fjernes før tømming kan utføres.
  • Merke anlegget med gårds- og bruksnummer, eller på annen måte slik at kummen er godt synlig.
  • Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å kunne gjennomføre tømming.
  • Lokkene må IKKE taes av før tømming, evt. sikring må IKKE fjernes før renovatøren er tilstede.
  • Dersom lokket er låst, må nøkkel være tilgjengelig ved tømmetidspunkt.

FIMILS plikter:

  • FIMIL plikter å utføre arbeidet på en hygienisk måte, uten å påføre tank- eller eiendom skader.
  • Sørge for at kumlokket er satt på plass, grinder og porter er stengt.

Vi minner om at kun toalettpapir skal kastes i toalettet. Unngå og kast f.eks våtservietter, bind etc som vil forårsake tette rør.

Vær obs på at en usikret tank er en dødsfelle, og at sikring av tank er eiers ansvar.