Avfall fra Hytter og fritidsbebyggelse omfattes ikke av denne ordningen og har derfor ikke anledning til å tømme avfall her. Disse må levere avfallet på avfallsselskapets mottaksstasjoner. 
Det samme gjelder også for næringsavfall.